Τεχνικός εξοπλισμός

  • Δωδεκάεδρο ηχείο μετρήσεων.
  • 2δρομο ηχείο μετρήσεων.

  • 3δρομο ηχείο μετρήσεων.

  • Γεννήτριες θορύβου (ροζ, λευκού).

  • Software εξομοίωσης ήχου (EASE).
  • Real – time μετρήσεις με ροζ θόρυβο και 1/3 της οκτάβας: MLSSA, ACO (Μέγαρο Μουσικής).
  • Ηχόμετρο με αναλυτή φάσματος στο 1/3 της οκτάβας (Bedrock SM 90 IEC 60268-16 rev 4, IEC 61672, Class 1, ANSI S14 Type 1).

  • Ηχόμετρο με αναλυτή φάσματος στο 1/3 της οκτάβας (Lutron SL4001).

  • Ανηχοϊκός Θάλαμος (μετρήσεις ηχομονωτικών υλικών, νέων ηχείων, ποιότητας ήχου).

Εικονική ακουστική

Πρωτοπορία στον ήχο σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών.
Η εταιρία μας έχει τη δυνατότητα αναπαράστασης της ηχητικής συμπεριφοράς ενός χώρου με τη βοήθεια της εικονικής ακουστικής (virtual acoustics).
Έτσι, ο χρήστης που παρακολουθεί την αναπαράσταση μπορεί να κατανοήσει πλήρως τα αποτελέσματα των διαφόρων εφαρμογών στην ηχητική συμπεριφορά του χώρου.
Με άλλα λόγια, “μεταφέρεται” και ο ίδιος μέσα σε αυτό το χώρο ακούγοντας ένα ηχητικό δείγμα για διάφορες θέσεις ακρόασης, οπότε συνδέοντας τον ήχο (ηχητικά δείγματα) με την εικόνα (εικονικό περιβάλλον ακρόασης) δημιουργεί μια πιο ρεαλιστική αντίληψη για τα αποτελέσματα της μελέτης ηχητικής/ηχομόνωσης στο συγκεκριμένο χώρο.
Για περισσότερες πληροφορίες και δείγματα (demos) πάνω στην Εικονική Ακουστική επισκεφθείτε το αντίστοιχο τμήμα του Web Site της Ομάδας Ήχου του Εργαστηρίου Ενσύρματης Τηλεπικοινωνίας Πανεπιστημίου Πατρών.